anti-doğacılık

« Sözlük Dizinine Dön

Doğadaki süreçler ile insanlar arası ilişkilerin niteliğinin farklı olması nedeniyle bunların aynı bilimsel yaklaşım tarzı ile açıklanamayacağını savunan görüş. bkz. doğacılık.

İngilizcesi:
anti-naturalism
« Sözlük Dizinine Dön