anti-liberalizm

« Sözlük Dizinine Dön

Bireyci yaklaşımları sorgulayan ve en uygun sosyal veya siyasal düzenin, özgür bireylerin çıkarlarına uygun biçimde kurulan ve işleyen düzen olduğu fikrini eleştiren akım veya fikirlerin genel adı. bkz. liberalizm, neo-liberalizm.

İngilizcesi:
anti-liberalism
« Sözlük Dizinine Dön