anti-özcülük

« Sözlük Dizinine Dön

Gerçekliği açıklarken veya anlam oluştururken, belirli özlere başvurma yaklaşımına karşı çıkan felsefi görüş. bkz. özcülük, postmodernizm, postyapısalcılık, temelcilik, antitemelcilik.

İngilizcesi:
anti-essentialism
« Sözlük Dizinine Dön