apriorizm

« Sözlük Dizinine Dön

Önselcilik. Duyu bilgileri olmaksızın, insan zihninin önsel olarak sahip olduğu özellikler nedeniyle doğru ve geçerli bilgi üretebileceğini savunan yaklaşım.

İngilizcesi:
apriorism
« Sözlük Dizinine Dön