arz-talep kanunu

« Sözlük Dizinine Dön

Sunum-istem yasası. Diğer faktörler aynı kalmak koşuluyla, fiyatı yükselen malın arzının artıp, talebinin azalması; fiyatı düşen malınsa arzının azalıp, talebinin artması. Başka bir açıdan söylersek, ceteris paribus, arz artarken fiyatın düşmesi, talep artarken fiyatın yükselmesi kuralı. Bir malın belirli bir piyasada fiyat düzeylerindeki çeşitli artışlar karşısında satıcıların satmayı düşündükleri mal miktarını artırmaları; alıcıların da almayı düşündükleri miktarı azaltmaları ilkesi. Bir mal bollaştıkça ucuzlar; kıtlaştıkça pahalanır. Kısaca -istisnalar dışında- fiyat ile arz arasında doğrusal, fiyat ile talep arasında ise ters yönlü ilişki vardır. Dolayısıyla arz eğrisi pozitif (koordinat düzleminde yukarı doğru yükselen), talep eğrisi ise negatif (koordinat düzleminde aşağı doğru giden) eğimlidir.

İngilizcesi:
law of supply and demand
« Sözlük Dizinine Dön