asimetrik bilgi

« Sözlük Dizinine Dön

Bir bilginin, o bilgiye bağlı olarak karar veren taraflar arasında, biri lehine diğerleri aleyhine sonuçlar doğurabilecek biçimde, dengesiz olarak dağılımı. Bir tarafın bildiğini karşı tarafın aynı şekilde bilmemesi. Örn. satılık bir malın iyi ve kötü özellikleri konusunda alıcı ve satıcıların bilgilerinin, veya bir hastalık konusunda doktor ve hastanın bilgilerinin aynı olmaması. Asimetrik bilgi piyasa başarısızlığının nedenlerinden biri olarak kabul edilir.

İngilizcesi:
asymmetric information
« Sözlük Dizinine Dön