aşırı istihdam

« Sözlük Dizinine Dön

1. Tam istihdam sınırına yaklaşılmış bir ekonomide, emre hazır işgücü miktarının, çeşitli üretim kolları arasındaki uyumu sağlayan geçici işsizlik düzeyinin altına düşmesi. Aşırı istihdam, emek arzının emek talebini karşılayamadığı konjonktürlere özgü bir dengesizlik durumu olarak kabul edilir. 2. Siyasi destek, sosyal yardım vb. endişelerle kamuya ait kuruluşlarda rasyonel olmayan biçimde ihtiyacın çok üzerinde çalışan bulundurma.

İngilizcesi:
over employment
« Sözlük Dizinine Dön