astroloji

« Sözlük Dizinine Dön

Yıldızlar ve galaksilerin hareketleri ile kişilik ve insan davranışları arasında ilişki kurarak, doğum veya önemli olayların meydana geliş tarihine göre insanları gruplara ayıran bilim dalı. Doğum tarihlerini esas alarak insanların karakter yapılarına ilişkin çözümlemeler yapmayı konu edinen disiplin.

İngilizcesi:
astrology
« Sözlük Dizinine Dön