atıl para talebi

« Sözlük Dizinine Dön

Bir ekonomide belirli bir dönemde spekülasyon güdüsüyle elde tutulmak istenen para miktarı. Atıl para talebinin faiz haddinin bir fonksiyonu olduğu ve bu değişkenler arasında ters yönlü bir ilişki bulunduğu, dolayısıyla paranın fiyatı olan faizin yükselmesi durumunda, atıl para talebinin düşeceği kabul edilir.

İngilizcesi:
demand for idle money
« Sözlük Dizinine Dön