atomizasyon

« Sözlük Dizinine Dön

Sanayi devriminden sonra meydana gelen sosyal, ekonomik ve siyasal değişimin bir sonucu olarak aile, yakın akraba ve komşuları ile olan geleneksel bağları çözülen ve böylece birincil ilişkileri ortadan kalkan bireylerin ikincil, formel ve bürokratik ilişkilerle bir araya gelmeleriyle ortaya çıkan yalnızlaşma süreci. bkz. yabancılaşma, anomi.

İngilizcesi:
atomization
« Sözlük Dizinine Dön