bağlam

« Sözlük Dizinine Dön

1. Bir kelime, ifade veya görüngünün anlamını belirlemede katkısı olan koşulların tümü. 2. Bir olay ya da ifadenin anlamını oluşturan ve içerimini belirleyen olgusal, kavramsal veya dizgesel çerçeve. bkz. olgu bağlamı, sosyal bağlam.

İngilizcesi:
context
« Sözlük Dizinine Dön