banker paradoksu

« Sözlük Dizinine Dön

Karşılıklılık ilişkilerinde genellikle daha çok ihtiyacı olanın, ihtiyacını karşılama durumunda olanlar nezdinde riskinin daha çok olması nedeniyle, az ihtiyacı olana göre daha az elde etmesiyle ortaya çıkan paradoks. Örneğin borç paraya en çok ihtiyacı olanın, aldığı borcu geri ödeme imkanlarının düşük olması nedeniyle daha az borç alabilmesi; çaresiz birinin, başkalarının sorunlarına çare bulma ihtimalinin düşük olması nedeniyle daha az yardım alması; bireyin makam ve mevki sahibi iken daha çok kişinin ilgi ve yardımını görmesi. Benzer şekilde bireyin mevki ve imkan sahibi olduğunda, başkalarına yararlı olabilme potansiyelinin de yüksek olması nedeniyle, onlardan daha yüksek oranda yardım görmesi.

İngilizcesi:
banker’s paradox
« Sözlük Dizinine Dön