baskı grubu

« Sözlük Dizinine Dön

Siyasal karar organlarını belirli amaçlar doğrultusunda etkileyip yönlendirmek için oluşan ya da oluşturulan örgütlü topluluk. Ortak çıkarların korunması için bir araya gelmiş, asıl amacı da siyasal otoriteleri söz konusu çıkarlar doğrultusunda yönlendirmek olan örgütlenmiş gruba çıkar grubu; dar anlamda belirli bir grubun çıkarları yerine, bütün insanları ilgilendiren değerleri veya belli ahlâkî ilkeleri korumak ve savunmak için oluşturulan gruba da davranış grubu denir.

İngilizcesi:
pressure group
« Sözlük Dizinine Dön