bedelsiz ithalat

« Sözlük Dizinine Dön

Karşılığında bir ödeme yapılmadan, ya da bu nitelikte bir takas veya transfer yükümlülüğü olmadan yapılan ithalat; ülkeden döviz çıkışı gerektirmeyen dışalım. Bedelsiz ithalatın özelliği, dışalımı yapılan malın karşılığını ödemek üzere ithalatçıların kambiyo mercilerinden döviz istememeleridir. Malın bedeli, ülkeden çıkarılmış veya kaçırılmış döviz, dışarıda elde edilmiş gelir veya turistlerin götürdükleri para gibi ticari transfer hesaplarında kaydı bulunmayan paralarla ödenebilir. Dolayısıyla bedelsiz ithalattan amaç, dışarıya kaçırılmış veya dışarıda kazanıldığı halde yurda getirilmemiş dövizlerin ülkeye transfer edilmesini sağlamaktır. Örn. Yurtdışında çalışan işçilerin bazı malları bedelsiz olarak yurda getirmeleri.

İngilizcesi:
imports with waiver
« Sözlük Dizinine Dön