beden dili

« Sözlük Dizinine Dön

Anlatılmak istenen bir meramın, verilmek istenen bir mesajın söz, yazı veya görüntü yerine, bunlardan bağımsız yahut bunları tamamlayıcı nitelikte olmak üzere, el, yüz, kol, ayak, kaş gibi bedensel organların kullanılarak ifade edilmesi. Özellikle başın değişik biçimde sallanması, göz hareketleri ve el hareketleri beden dilinin önemli araçlarıdır. Ayrıca oturma veya selamlama biçimi, gülümseme veya sert durma şeklindeki yüz hareketleri de günlük hayatta yoğun olarak kullanılan beden dili araçlarıdır. Giyim tarzının da beden dilinin dolaylı bir ifadesi olarak değerlendirilmesi mümkündür.

İngilizcesi:
body language
« Sözlük Dizinine Dön