beklenti teorisi

« Sözlük Dizinine Dön

Kahneman ve Tversky tarafından geliştirilen ve insanların karar verme ve risk alma davranışlarının, durumun kayıp veya kazanç olarak algılanmasına göre değiştiğini; kayıpları bertaraf etmeleri gerektiğinde risk alma, buna karşın kazançlara odaklandıklarında ise risk almama eğiliminde olduklarını ifade eden teori. Buna göre insanlar “kesin bir kazanç” ile “olası bir kazanç” arasında tercih yapmak durumunda kaldıklarında, kazanç olasılığının beklenen değeri daha yüksek olsa bile, risk almayıp kesin kazancı tercih etmeye; “kesin bir zarar” ile “olası bir zarar” arasında tercih yapmak durumunda kaldıklarında ise, olası zararın vereceği zarar beklentisi daha yüksek olsa bile, kesin zarar yerine olası zarar yönünde tercih yapma eğilimindedirler. Bu amaçla yapılan bir deneyde; yüzde 80 olasılıkla 4.000 dolar kazanmak ve yüzde 20 olasılıkla kazanamamak ile yüzde 100 olasılıkla 3.000 dolar kazanmak arasında bir tercih yapmaları istenmiştir. Deneklerin 80’i 3.000 dolarlık kesin kazancı tercih etmişlerdir.

İngilizcesi:
prospect theory
« Sözlük Dizinine Dön