belirsizlik

« Sözlük Dizinine Dön

1. Belirli olmama hali; bir olay veya olgunun doğruluğu-yanlışlığı veya ne durumda olduğunun tam olarak bilinmeme, bilinen ölçü birimleriyle tam olarak ölçülememe durumu. 2. Sigorta edilemeyen ve dönemsel yahut yapısal değişikliklere bağlı olarak maliyet ve gelirlerdeki düşme ve artma olasılığı. bkz. kesinlik, risk.

İngilizcesi:
uncertainty
« Sözlük Dizinine Dön