beşeri sermaye

« Sözlük Dizinine Dön

1. İnsanların üretim sürecine daha verimli bir şekilde katılmaları, daha üretken hale gelmeleri ve bunun sonucu olarak da daha üst düzeyde gelir sağlayabilmelerini mümkün kılan; eğitim ve öğretim süreciyle kazanılmış nitelik, bilgi, beceri ve yetenekler bütünü. 2. Daha genel anlamda bir toplumun sahip olduğu nitelikli işgücü toplamı. bkz. sosyal sermaye.

İngilizcesi:
human capital
« Sözlük Dizinine Dön