betimsel çözümleme

« Sözlük Dizinine Dön

Deskriptif analiz. Sebep sonuç ilişkilerinden ziyade, olay ve olguların oluş biçimlerini, diğerlerinden farklılıklarını ve zaman içinde ortaya çıkan değişimin seyrini ortaya koymayı önceleyen bilimsel çözümleme tarzı.

İngilizcesi:
descriptive analysis
« Sözlük Dizinine Dön