beyaz yakalı suç

« Sözlük Dizinine Dön

Toplumun yüksek statülü kişileri tarafından işlenen, hile ve aldatma ağırlıklı suçlar. Eğitim düzeyi yüksek, makam-mevki sahibi, kanuna karşı hile yollarını bilen nitelikli insan tarafından işlenen, daha çok dolandırıcılık ve yolsuzluk, usulsüzlük ve zimmetine para geçirme şeklindeki suçlar.

İngilizcesi:
white-collar crime
« Sözlük Dizinine Dön