bilgi sosyolojisi

« Sözlük Dizinine Dön

Bilgi ile toplum arasındaki ilişkileri, ağırlıklı olarak farklı toplumsal ortamlarda üretilen bilgilerin karşılaştırılması yoluyla inceleyen sosyoloji dalı.

İngilizcesi:
sociology of knowledge
« Sözlük Dizinine Dön