bilim

« Sözlük Dizinine Dön

1. Beş duyunun algı alanına giren nesne, olgu veya ilişkilerin gözlem, test, tümevarım, tümdengelim, doğrulama gibi yöntemlerle sistematik olarak incelenmesi. 2. Realitenin incelenmesi, anlaşılması ve açıklanması sürecinde insanın algı ve gözlem vasıtalarını kullanarak çeşitli yöntemlerle ürettiği ve sistemleştirdiği bilgiler bütünü. 3. Deney ve gözlem yoluyla insanı ve doğayı anlama, açıklama ve bunların hareket ve davranışıyla ilgili tahminlerde bulunmaya dönük sistematik bilgiler bütünü.

İngilizcesi:
science
« Sözlük Dizinine Dön