bilimcilik

« Sözlük Dizinine Dön

Bilimin insanın bütün problemlerini çözmek, ona gerekli dünya görüşü ve hayat felsefesi kazandırmak için en geçerli, en sağlam ve güvenilir araç olduğunu savunan görüş.

İngilizcesi:
scientism
« Sözlük Dizinine Dön