bilimsel bilgi

« Sözlük Dizinine Dön

Bilimsel yöntemlere uygun olarak üretilmiş, gerçekliğin belirli bir bölümünü açıklamayı amaçlayan, yorum esnekliği az, doğruluğu veya yanlışlığı test edilmeye açık bilgi.

İngilizcesi:
scientific knowledge
« Sözlük Dizinine Dön