bilinç

« Sözlük Dizinine Dön

Şuur. 1. Bireyin her türlü bilgi, düşünce ve davranışlarını organize eden zihin durumu. 2. İnsanın inanç, istek ve bilgisi hakkında sahip olduğu kavrayış kapasitesi; kendi kendisinin bilgi veya konumunun farkında olma yetisi. 3. Canlı organizmanın çevresindeki olay, nesne ve durumları algılaması ve algılanan şeylerin niteliklerinin ayırt edilmesi yoluyla çevresinden haberdar olmasını sağlayan; daha üst bir aşamada ise -ki bu aşama yalnızca insana özgüdür- soyutlama yoluyla, insanın çevresinden haberdar olduğundan haberdar olmasını, kendinin farkında olmasını sağlayan yeti.

İngilizcesi:
consciousness
« Sözlük Dizinine Dön