bilişsel yanılgı

« Sözlük Dizinine Dön

Kategorik olarak insanın biliş faaliyetlerinde gayri iradi olarak ortaya çıkan yaygın ve sistematik hata. bkz. olumlu yanılgılar.

İngilizcesi:
cognitive illusion
« Sözlük Dizinine Dön