birinci dünya

« Sözlük Dizinine Dön

Soğuk Savaş döneminin iki kutuplu dünyasında, gelişmiş kapitalist ülkeleri betimlemek üzere kullanılan kavram. bkz. ikinci dünya, üçüncü dünya, üçüncü dünya ülkeleri.

İngilizcesi:
the first world
« Sözlük Dizinine Dön