bitişik bölge

« Sözlük Dizinine Dön

Sahil istikametinde, karasularının dış sınırının ötesinden belirli bir mesafeye kadar uzanan ve sahildar devletin üzerinde balıkçılık, gümrük, maliye ve sağlık gibi konularda yetkiye sahip olduğu açık deniz parçası.

İngilizcesi:
contigous zone
« Sözlük Dizinine Dön