Büyük Bunalım

« Sözlük Dizinine Dön

1929’da ABD’de borsanın çökmesiyle başlayan ve 1932’ye kadar tüm dünyayı sarsan, binlerce işyerinin kapanması, iflaslar ve büyük boyutlara varan işsizlik şeklinde kendini hissettiren, bütün dünyada ekonomilerin içe kapanması, buna paralel olarak devletçi ve korumacı eğilimlerin güçlenmesiyle sonuçlanan iktisadi kriz.

İngilizcesi:
the Great Depression
« Sözlük Dizinine Dön