çatışma

« Sözlük Dizinine Dön

Çatışkı. 1. Aynı şeyi elde etmek için farklı birey veya grupların birbirlerini devre dışı bırakmak veya zayıflatmak amacına yönelik olarak yaptıkları bilinçli mücadele. 2. Bir konuda birbirini yadsıyan görüş ve iddiaların meydana getirdiği karşıtlık. 3. Bir grup içindeki bireylerin veya devlet olarak nitelenmeyecek kadar küçük ölçekteki insan gruplarının birbirleriyle şiddet içerecek biçimde ilişki kurmaları.

İngilizcesi:
conflict
« Sözlük Dizinine Dön