caydırma

« Sözlük Dizinine Dön

Devletlerin, muhtemel düşmanlarını, genel askeri kapasitelerin artırılması, toplu tahrip gücüne sahip süper silahların geliştirilmesi ve misilleme gibi yollar aracılığıyla, istenmeyen politikalar izlemekten ve bazı faaliyetleri yapmaktan vazgeçirmek için başvurdukları yöntem. Caydırma, karşı tarafı beklenen hareketin zararlarının, faydalarından daha ağır basacağına ikna etme stratejisini de içerir.

İngilizcesi:
deterrence
« Sözlük Dizinine Dön