çıkar

« Sözlük Dizinine Dön

Menfaat. Birey veya topluluğun refah ve mutluluğuna katkıda bulunabilecek her çeşit amacına ulaşmasını kolaylaştıran, buna dolaylı veya doğrudan katkıda bulunan maddi veya maddi olmayan her şey.

İngilizcesi:
interest
« Sözlük Dizinine Dön