değersiz alacak

« Sözlük Dizinine Dön

Bir yargı organı kararına veya kanaat verici bir belgeye göre tahsiline imkan kalmamış olan alacak. Değersiz alacaklar bu niteliğe girdikleri tarihte tasarruf değerlerini kaybederler ve işletmenin muhasebe kayıtlarında kayıtlı değerleriyle zarara geçirilerek yok edilirler.

İngilizcesi:
bad debt
« Sözlük Dizinine Dön