değişim

« Sözlük Dizinine Dön

Mübadele. 1. Bir mal ya da hizmetin, başka bir mal veya hizmet, ya da para ile değiştirilmesi. İktisadi hayatın temel faaliyet konularından biri olan değişim, eski çağlarda mal karşılığı mal alış-verişi (takas, trampa) şeklinde iken, kapitalizmin gelişim sürecine paralel olarak modern çağlarda temel değişim aracı haline gelen para aracılığıyla yapılmaktadır. 2. Bir halden başka bir hale geçme, başka bir şey haline gelme, değişme, başkalaşma.

İngilizcesi:
exchange/change
« Sözlük Dizinine Dön