devlet hazinesi

« Sözlük Dizinine Dön

1. Devletin kasası; kamu kesimi gelir-gider dengesinin ve nakit durumunun izlendiği merkez. 2. Devletin malî tasarruflarından bir çoğunun icra merkezi konumundaki kamu birimi. Maliye politikası çerçevesinde devlet tarafından yapılması öngörülen işlemlerin önemli bir bölümünün yürütüldüğü merkez.

İngilizcesi:
state treasury
« Sözlük Dizinine Dön