doğal

« Sözlük Dizinine Dön

Tabii. Fıtri. Naturel. 1. Kendiliğinden olan. Herhangi bir dış zorlama olmadan, içten gelen, kendi kendine gerçekleşen. 2. Bir şeyin yaratılış düzeniyle çatışmama, tabiatına aykırı olmama durumu. 3. Doğa kanunlarına uygun; doğada var olduğu kabul edilen düzen ile uyum içinde olan. bkz. kendiliğindenlik.

İngilizcesi:
natural
« Sözlük Dizinine Dön