doğru

« Sözlük Dizinine Dön

1. Olması gereken. 2. Bir amaç ya da hedefin, gerçekleştirilebilmesi veya ulaşılabilmesi için konulmuş ya da kabul edilmiş ilkelere uygun olması durumu. Hedefine varabilmesi için araç ve ilkeleriyle tutarlı olan amaç. 3. Gerçekliğin aslına uygun olacak şekilde zihinde yeniden üretilmesi. Günlük konuşma dilinde çoğunlukla doğru (olması gereken) ile gerçek (olan), yanlış olarak birbirlerinin yerine ikame edilerek kullanılmaktadır.

İngilizcesi:
true
« Sözlük Dizinine Dön