eski kurumcu iktisat

« Sözlük Dizinine Dön

Kurumcu iktisadın kurucuları olan T. Veblen ve R. Commons’ın görüşlerine dayalı, neoklasik marjinal analizin iktisadi olayları anlamak ve açıklamak için geçersiz olduğunu savunan ve birey davranışlarının içinde bulundukları kurumsal kısıtlar bilinmeden anlaşılamayacağı, bu yüzden iktisadi analizin kurumların iktisadi hayattaki rollerine yönelmesi gerektiğini savunan kurumcu ekol. bkz. yeni kurumcu iktisat.

İngilizcesi:
old institutional economics
« Sözlük Dizinine Dön