etnisite

« Sözlük Dizinine Dön

bkz. etnik grup.

İngilizcesi:
ethnicity
« Sözlük Dizinine Dön