fazla

« Sözlük Dizinine Dön

bütçe (surplus-giving budget) bkz. bütçe.

İngilizcesi:
veren
« Sözlük Dizinine Dön