formel mantık

« Sözlük Dizinine Dön

Aristo mantığı. Her türlü mantıksal kurgu ve çıkarımın temelini oluşturan üç ilkenin oluşturduğu formel çerçeve. Söz konusu mantık ilkeleri şunlardır: 1. Özdeşlik (ayniyet) ilkesi: A kendisidir ya da A, A’dır. 2. Çelişmezlik ilkesi: A, A-değil (non-A) değildir; bir şey kendisinden başka bir şey değildir. 3. Üçüncü ihtimalin yokluğu ilkesi: A ve A-değil arasında üçüncü bir ihtimal yoktur. Bu ilkeler bir cümlede şöyle özetlenebilir: Bir şey kendisinin aynısıdır; ya vardır veya yoktur; ya kendisidir, veya değildir; bir şeyin aynı anda, hem var hem yok, hem kendisi, hem de başka bir şey olması mantıksal olarak mümkün değildir. Diyalektik mantıkta ise bu ilkelerin tersi savunulmaktadır. bkz. diyalektik mantık.

İngilizcesi:
formal logic
« Sözlük Dizinine Dön