gerçek

« Sözlük Dizinine Dön

1. Hayali, zihinsel, varsayımsal ya da muhtemel olanın zıddı olarak, somut biçimde var olan, reel. 2. Reel. İktisatta nominal ya da parasal karşıtı olarak, fiyat artışlarından arındırılmış olan. Örn. Reel ücret, reel gelir, reel GSMH. bkz. nominal.

İngilizcesi:
real
« Sözlük Dizinine Dön