görüş

« Sözlük Dizinine Dön

1. Bir olay, kişi veya etkinlikle ilgili, değişime ve itiraza açık, olgusal olarak doğrulanamayabilen tavır veya inançlar. 2. Mantıksal bir temele dayanan, fakat akla yatkın itiraza da açık olan önerme veya düşünce. 3. Kanı. Lehte veya aleyhte bir tutuma eşlik edecek biçimde benimsenen ifade.

İngilizcesi:
opinion
« Sözlük Dizinine Dön