grup

« Sözlük Dizinine Dön

Birbirine ortak değerlerle bağlı, birliktelik duygusu taşıyan insanlardan oluşan topluluk. Belirli bir amacı gerçekleştirmek için bir araya gelmiş, bağlayıcı kuralları, hiyerarşik yapı ve iktidar ilişkilerini düzenleyen bir lideri olan gruba formel grup; kendiliğinden oluşan ve kuralları bağlayıcı olmayan gruba da informel grup denir. bkz. cemaat, toplum.

İngilizcesi:
group
« Sözlük Dizinine Dön