GSYH

« Sözlük Dizinine Dön

bkz. gayri safi yurtiçi hasıla.

İngilizcesi:
GDP
« Sözlük Dizinine Dön