hak

« Sözlük Dizinine Dön

İnsanlara, töreler, gelenekler veya yasalar yoluyla tanınan; insanların kendi menfaatlerini gözetmelerine imkân sağlayan belirli biçimlerde davranabilme, düşünebilme ve hareket edebilme özgürlüğü ya da irade gücü.

İngilizcesi:
right
« Sözlük Dizinine Dön