harcanabilir gelir

« Sözlük Dizinine Dön

1. Hanehalkının bir yıl içinde tüketim veya tasarruf olarak kullanabileceği gelir toplamı. 2. Milli gelirin, o yıl içinde üretime katılmayanlara yapılan ödemeler (transfer ödemeleri ve sübvansiyonlar) eklenip, sosyal amaçlı her türlü kesinti, vergi ve dağıtılmayan kâr gibi o yıl içinde üretilmesine karşın hanehalkının eline geçmeyen kesintiler çıkarıldıktan sonra geriye kalan kısmı. Bireylerin harcayabilecekleri, vergisi ödenmiş net gelirleri.

İngilizcesi:
disposable income
« Sözlük Dizinine Dön