hareket

« Sözlük Dizinine Dön

1. Fiziksel anlamda, varlıkların veya cisimlerin mekan içinde yer değiştirmesi, devinim. 2. Toplumsal anlamda, düşünce veya eylem birliği. Dini karakter taşıyan düşünce veya eylem birliğine dini hareket; belirli insan topluluklarının düşünce veya eylem birliğine sosyolojik hareket veya toplumsal hareket; belli bir felsefi çizgide oluşan düşünce veya eylem birliğine felsefi hareket; belirli bir ideolojik çizgide oluşan düşünce veya eylem birliğine ideolojik hareket denir.

İngilizcesi:
motion/movement
« Sözlük Dizinine Dön