hizmet

« Sözlük Dizinine Dön

İnsan ihtiyaçlarının giderilmesine ve yaşamın kolaylaştırılmasına yönelik olarak insanlar tarafından üretilen yahut organize edilen; elle tutulup gözle görülmeleri veya saklanmaları mümkün olmayıp, üretildikleri anda tüketilen avukatlık, danışmanlık, eğitim, taşımacılık, haberleşme, turizm vb. gibi beşeri faaliyetler. bkz. meta, mal, kötü hizmet.

İngilizcesi:
service
« Sözlük Dizinine Dön