Hristiyanlık

« Sözlük Dizinine Dön

İlkelerini Hz. İsanın getirdiği, ancak teolojisi daha çok S. Paul ve T. Aquinas gibi Azizlerce sonradan oluşturulmuş, ilk başlarda sıkı baskılar görmüş olmakla birlikte, Roma İmparatorluğunun benimsemesinden sonra tüm Avrupa’ya yayılmış olan semavi din. Hristiyanlık Vatikan (Batı Roma) merkezli Katoliklik, Martin Luther’in öncülüğünü yaptığı (Almanya/Batı Avrupa merkezli) Protestanlık ve Bizans (İstanbul/Doğu Roma) merkezli Ortodoksluk olmak üzere üç büyük mezhebe sahiptir. bkz. İslam, Musevilik.

İngilizcesi:
Christianity
« Sözlük Dizinine Dön